2017-06-14

En gång var det mera lummigt här och det fanns bänkar att sitta på ...

... känns inte så trevligt, det finns trevliga ställen, men eftersom det är det här tågresande möter när de kliver av i Umeå, men det är också en arbetsplats sedan länge så man får väl ha överseende ...